สายตาคู่นั้น…

Posted: มิถุนายน 16, 2010 in เพลง
 
 สายตาคู่นั้น – ปนัดดา เรืองวุฒิ
 
    
 
สายตาคู่นั้น มองกันอย่างมีความหมาย
สะท้อนจิตใจข้างในของกันและกัน
ยิ่งใกล้เท่าไหร่ หัวใจยิ่งสั่น ยิ่งวันเนิ่นนาน ใจฉันก็ยิ่งรักเธอ
สายตาคู่นั้น ฉันจำได้ดีเสมอ
ตัดใจจากเธอยากเย็นมากขึ้นทุกวัน
แม้ในที่สุด ไม่ควรรักกัน แม้ในสักวันรู้ดีต้องจบเช่นไร

เธอช่วยหันไปได้ไหม ผ่านกันไปอย่าจ้องมอง กลัวเธอเห็นข้างในหัวใจ
เธอรู้ไหมที่หลบตา ซ่อนอะไรอยู่มากมายอยู่ในใจเก็บไว้เสมอ

ส า ย ต า คู่ นั้ น มั น ทำ ใ ห้ ใ จ อ่ อ น ไ ห ว
 จ ะ ดี ก ว่ า ไ ห ม ถ้ า เ ร า ไ ม่ ต้ อ ง พ บ เ จ อ
 รู้ ดี ว่ า ผิ ด   ที่ ยั ง รั ก เ ธ อ   รู้ ดี เ ส ม อ     . . .ว่ า มั น ต้ อ ง จ บ เ ช่ น ไ ร
 
 

 

http://www.4shared.com/embed/276666875/de4cce24

 

 


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s